gototopgototop

Tính ngày dự sinh

Công thức tính chỉ mang tính chất tương đối. Ngày bé chào đời có thể sẽ sớm hoặc trể hơn dự kiến.
Hãy nhập ngày đầu tiên của kỳ kinh cuối: :
Ngày
Tháng
Năm
25525
 
Nếu bài viết này hữu ích hãy chia sẽ cùng với bạn bè của bạn.